• Στουντιο
  • Άνθρωποι
  • Βραβεία
  • Διαγωνισμοί - Ομιλίες
  • Συνεργασίες

Για την React

Οι REACT ARCHITECTS δημιούργησαν ένα γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών, το οποίο αποβλέπει σε μία θεωρητική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής, μέσω της ερευνητικής διαδικασίας. Η αρχιτεκτονική αντιμετωπίζεται ως ολότητα σε συνδυασμό με όλες τις ειδικότητες που θεμελιώνουν κατασκευαστική και καλλιτεχνική δημιουργία. Έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας, δημόσια και ιδιωτικά, καθώς και εσωτερικός σχεδιασμός, αποτελούν το εύρος της έρευνας.
Η εμπειρία που δημιουργήθηκε μέσα από το πλατύ αυτό εύρος, προσφέρει το πλεονέκτημα αρχιτεκτονικών προτάσεων που χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία και μοναδικότητα. Τα ελληνικά αρχιτεκτονικά αρχέτυπα συνδυάζονται με σχεδιαστικές ιδέες που απαντούν στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Χρησιμοποιώντας ένα πειραματικό αισθητικό λεξιλόγιο οδηγούμαστε στην συνάντηση ιδεών και κατασκευής.

Έργα των REACT ARCHITECTS έχουν δημοσιευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν συμμετάσχει σε Ελληνικούς και Διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, κερδίζοντας βραβεία και διακρίσεις.

Οι εταίροι της React Architects είναι η Νατάσσα Δεληγιάννη και ο Γιώργος Σπυρίδωνος. Η Νατάσσα Δεληγιάννη γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από την Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ το1993. Ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές (March II) της σπουδές το 1995 στο UCLA. Ο Γιώργος Σπυρίδωνος γεννήθηκε στην Αθήνα αποφοίτησε από την Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ το1993. Ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές (March II) του σπουδές το 1995 στο UCLA.

1995-1996. Διατηρούν κοινό γραφείο
1997-2007.Εταίροι στο γραφείο ΜΕΤΑ Αρχιτεκτονική.
2007 Ιδρυτές της React Architects

Το γραφείο Αρχιτεκτονικών Μελετών React Architects ιδρύθηκε το 2007 από τη Νατάσσα Δεληγιάννη και τον Γιώργο Σπυρίδωνος

Νατάσσα Δεληγιάννη

Εταίρος

Γιώργος Σπυρίδωνος

Εταίρος

Συνεργασίες με αρχιτέκτονες και γραφίστες μέχρι το 2007

Βραβεία

Διαγωνισμοί - Ομιλίες

Συνεργασίες