Αντίπαρος_Nautilus

Είδος

Σε εξέλιξη

Τοποθεσία

Αντίπαρος , Κυκλάδες

Έτος

2020

+
/ 9

Αντίπαρος_Nautilus

Είδος

Σε εξέλιξη

Τοποθεσία

Αντίπαρος , Κυκλάδες

Είδος

2020

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

REACT ARCHITECTS- ΝΑΤΑΣΣΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ – ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΛΙΛΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ _ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΤΙΚΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ _ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΣΟΦΙΑ ΦΙΚΑ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΤΙΚΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΩΤΟΣ

Όλα τα έργα

Επόμενο έργο