Οικολογικό Πάρκο Επίκουρου _ Γερακάς

Είδος

Δημόσια Έργα

Τοποθεσία

Γέρακας , Αττική

Έτος

2009

+
/ 13

Οικολογικό Πάρκο Επίκουρου _ Γερακάς

Είδος

Δημόσια Έργα

Τοποθεσία

Γέρακας , Αττική

Είδος

2009

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

REACT ARCHITECTS- ΝΑΤΑΣΣΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΑΤΑ , ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗΣ

Η Μελέτη αφορά σ’ έναν άξονα της περιοχής του Γέρακα που ελίσσεται ανάμεσα σε χώρους εκπαίδευσης, άθλησης και αναψυχής, τους οποίους φιλοδοξεί  να συνδέσει με τρόπο αδιάρρηκτο και βαθειά συνεκτικό.

Στοχεύει να καταστήσει μια περιοχή χωρίς ιδιαιτερότητες σε σημείο αναφοράς και προσέλκυσης, αντάμωσης, περιπάτου και αναψυχής. Μια περιοχή στην οποία θα είναι προφανής και διάχυτη η αμοιβαία σχέση  σεβασμού και αλληλεξάρτησης ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Οι βασικοί στόχοι αυτής της μελέτης ανάπλασης της εν λόγω περιοχής είναι:

Η αξιοποίηση και αναβάθμιση σε πόλο έλξης των υπαρχόντων χώρων (αθλητικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, χώροι αναψυχής),

Η ενίσχυση, ο εμπλουτισμός  και η ανάδειξη του Αστικού Πρασίνου σε αναντικατάστατο στοιχείο της ζωής.

Η οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω της ανάδειξης και πιλοτικής εφαρμογής αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το ζητούμενο για την περιοχή είναι η ανάδειξή της σε μία πιο ενιαία και ενοποιημένη περιοχή, με κύριο γνώμονα τις ευκαιρίες για άθληση, ψυχαγωγία και την ενίσχυση αστικού πρασίνου.

Όλα τα έργα

Επόμενο έργο