Δύο Κατοικίες στην Άνοιξη

Είδος

Αστικές Κατοικίες

Τοποθεσία

Άνοιξη , Αττική

Έτος

2010

+
/ 32

Δύο Κατοικίες στην Άνοιξη

Είδος

Αστικές Κατοικίες

Τοποθεσία

Άνοιξη , Αττική

Είδος

2010

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

REACT ARCHITECTS- ΝΑΤΑΣΣΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΝΑΤΑΣΣΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

MFP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Η/ Μ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΧΑΝΔΕΛΗΣ

Το έργο αφορά  δύο  διώροφες κατοικίες με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή. Οι κατοικίες τοποθετούνται σε οπισθοχώρηση σε σχέση με το δρόμο, ώστε να δημιουργείται  μια μεγάλη νότια αυλή και υποβαθμίζονται υψομετρικά ώστε να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητά τους.

Οι βασικές συνθετικές αρχές της όλης επέμβασης ήταν:

Η διάλυση των ορίων μεταξύ κατοικημένου χώρου και φυσικού, η ενοποίηση του εσωτερικού του κτιρίου με τον περιβάλλοντα χώρο. Η χρήση ενός διώροφου τοίχου – ορίου , από οπλισμένο σκυρόδεμα, που λειτουργεί σαν ραχοκοκαλιά και οργανώνει τις λειτουργίες και τον τρόπο κατοίκησης. Η οργάνωση των ιδιωτικών και καθημερινών χώρων γύρω από ένα πυρήνα κατακόρυφης κίνησης που διασπά τον τοίχο και συνδέει τις δύο πλευρές του κτιρίου. Η πλαστικότητα της μορφής της μεταλλικής κατασκευής με στόχο τη δημιουργία ενός κελύφους κατοίκησης με ενοποιημένες λειτουργίες. Η  δημιουργία ιδιαίτερων οπτικών στο εσωτερικό και εξωτερικό των κτιρίων μέσα από ανοίγματα που σχεδιάζονται προσαρμοσμένα στην μεταλλική επικάλυψη. Η χρήση υλικών που δίνουν δυνατότητες για δημιουργία μορφών με ιδιαίτερη γεωμετρία και εκφραστικότητα. Η μεταλλική φέρουσα κατασκευή επικαλύπτεται από φύλλα zinc αφού έχει τοποθετηθεί θερμομόνωση.

Οι σχισμές-ανοίγματα στην οροφή καθώς και  τα χρώματα που επιλέγονται στους τοίχους και στα υάλινα στηθαία, στο εξωτερικό και εσωτερικό, επηρεάζονται άμεσα από το νότιο προσανατολισμό και εντείνουν την διαμπερότητα των κατοικιών.

Όλα τα έργα

Επόμενο έργο